Kontakt

Sídlo správy Technických Služieb:

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

IČO: 00186864
DIČ: 2021212545
IČ DPH: SK2021212545
Bankové spojenie:
Registrácia: Okresný úrad, odbor živnostenský, reg. číslo: 706-16507

Riaditeľ a štatutárny zástupca: Ing. Igor Hus, MBA
Tel: 0908 429 138
Mail: riaditel.ts@tssvit.sk

Prvý kontakt
Mobil: 0905 703 606
e-mail: sekretariat.ts@tssvit.sk
Nonstop linka pohrebné služby: 0905 253 412

Prevádzkovo-technický úsek:

Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Riaditeľ prevádzkovo - technického úseku: Juraj Kostroš
Tel: 0903 117 673
Mail: juraj.kostros@tssvit.sk

Odd. zberu, spracovania a zušľachťovania odpadov:

Sídlo: Hlavná 10, 059 21 Svit
Vedúci: František Jančík
Tel: 0908 428 997
Mail: frantisek.jancik@tssvit.sk

Technický úsek:

Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Vedúci: Michal Uhrin
Tel: 0918 686 631
Mail: michal.uhrin@tssvit.sk

Úsek pohrebných a cintorínskych služieb:

Nonstop linka pohrebné služby: 0905 253 412
Sídlo: Jána Pavla II 936/1, 059 21 Svit
Vedúca: Ľuba Jančíková
Tel: 0908 026 566
Mail: pohrebnesluzby@tssvit.sk

Referát dopravy:

Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Mgr. Dean Burda
Tel: 0908 429 478
Mail:

Úsek verejnej zelene:

Sídlo: Hlavná 10, 059 21 Svit
Vedúci: Ing.Marek Šutý
Tel: 0908 429 312
Mail: marek.suty@tssvit.sk

Organizačná štruktúra

pdf dokument [135 kB]