Kontakt

Sídlo správy Technických Služieb:

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Prvý kontakt
Tel: 052/ 78 75 136
Mobil: 0905/ 703 606
e-mail: sekretariat.ts@svit.sk

IČO: 00186864
DIČ: 2021212545
IČ DPH: SK2021212545
Bankové spojenie:
Registrácia: Okresný úrad, odbor živnostenský, reg. číslo: 706-16507
Poverený riadením: Juraj Kostroš

Referát dopravy:

Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Vedúci: Mgr. Dean Burda

Úsek odpadového hospodárstva:

Sídlo: Hlavná 8/26, 059 21 Svit
Vedúca: Ing. Zlata Drugačová

Úsek verejného osvetlenia a techniky:

Sídlo: Štefánikova 155, 059 21 Svit
Vedúci: Ing. Róbert Bartoš

Pohrebné a cintorínske služby:

Sídlo: Štefánikova 323/34, 059 21 Svit
Vedúca:
Tel: 0908 026 566

Úsek verejnej zelene:

Sídlo: Hlavná 8/26, 059 21 Svit
Vedúci: Ing. Jozef Kovalčík

Organizačná štruktúra

pdf dokument [111 kB]