Kontakt

Sídlo správy Technických Služieb:

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Tel: 052/ 78 75 135
e-mail: sekretariat.ts@svit.sk

IČO: 00186864
DIČ: 2021212545
IČ DPH: SK2021212545
Bankové spojenie:
Registrácia: Okresný úrad, odbor živnostenský, reg. číslo: 706-16507

Úsek dopravy a Zberný dvor:

Sídlo: Hlavná 8/26, 059 21 Svit
Tel: 052/ 77 56 268
Vedúci pre Dopravu: Marek Korčok, 0907 544 918, marek.korcok@svit.sk
Vedúca pre Zberný dvor: Ing. Zlata Drugačová, zlata.drugacova@svit.sk

Úsek technický:

Sídlo: Štefánikova 155, 059 21 Svit

Pohrebné a cintorínske služby:

Sídlo: Štefánikova 323/34, 059 21 Svit
Tel: 052/ 77 56 677
Vedúci: Ľubomír Čuban, 0908 026 566, pohrebnesluzbysvit@svit.sk

Verejná zeleň:

Sídlo: Hlavná 20, 059 21 Svit
Vedúca:

Kompostáreň:

Sídlo:
Vedúci: Peter Liška, 0905 793 084