Pohrebné a cintorínske služby

Poslaním príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Svit je zabezpečovať verejnoprospešné služby. Významnou súčasťou sú Pohrebné a cintorínske služby, ktoré poskytujú komplexnú činnosť spojenú s prevádzkovaním cintorína a zabezpečovaním smútočných rozlúčok.

Pokiaľ u vás nastala smutná udalosť a hľadáte pomoc, prijmite úprimnú sústrasť a navštívte našu kanceláriu. Spravíme všetko pre to, aby sme vám v tejto ťažkej chvíli vyšli čo najviac v ústrety a pomohli vám.Nonstop služba   0905 253 412
Otváracie hodiny   pondelok – piatok: 7,30 – 14,30 hod.
Web   www.pohrebysvit.sk
Virtuálny cintorín   www.virtualnycintorin.sk


POHREBISKO A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Do portfólia Pohrebných a cintorínskych služieb patrí prevádzka a správa Pohrebiska vo Svite. V rámci týchto služieb zabezpečujeme:

 • výkop hrobov a úprava okolia hrobu
 • poskytnutie hrobového miesta pri pohrebe
 • správa a údržba cintorína
 • prenájom hrobového miesta
 • vyhľadávanie v evidencii pochovaných
 • exhumácie zosnulých

POHREBNÉ SLUŽBY

Komplexnú činnosť spojenú so zabezpečovaním smútočných rozlúčok ponúkame na profesionálnej úroveň, a zároveň s citlivým, individuálnym prístupom ku každému. Medzi naše služby patrí:

 • prevoz zosnulých
 • obliekanie a úprava zosnulých
 • zabezpečenie kompletnej pohrebnej dokumentácie a matriky
 • chladiace zariadenie
 • predaj rakiev, krížov
 • výroba a predaj vencov, smútočných kytíc a pohrebných rekvizít (šerpy, kahance atď.)
 • príprava smútočného obradu
 • zabezpečenie dôstojnej poslednej rozlúčky
 • hudobný sprievod a ozvučenie pri hrobe
 • reprodukovaný hudobný sprievod na želanie
 • odvoz kvetinových darov k miestu pochovania
 • pri kremačnej rozlúčke prevoz zosnulých do krematória, vrátane vybavenia požadovaných náležitostí
 • dohliadanie na kvalitu a dôstojný výkon pietneho aktu
 • potvrdenie účasti na pohrebe pre zamestnávateľa

Ponuka našich služieb Vám umožní vybaviť všetky záležitosti spojené s pohrebom, prenájmom hrobového miesta a kremácie na jednom mieste v Dome smútku vo Svite.

Ako postupovať pri úmrtí:

  V prípade úmrtia je potrebé si pripraviť tieto doklady:
 • preukaz poistenca
 • občianský preukaz/identifikačná karta
 • list o prehliadke mŕtveho
 • doklad o hrobnom mieste
 • V prípade úmrtia dieťa do 15 rokov:
 • rodný list dieťaťa
 • list o prehliadke mŕtveho
 • občianské preukazy / identifikačnú kartu rodičov

WEB STRÁNKA

Novinkou Pohrebných a cintorínskych služieb je vlastná internetová stránka www.pohrebysvit.sk. Nájdete tu aktuality, potrebné informácie, oznamy, fotogalériu, ale tiež napríklad súčasne epidemiologické nariadenia.

VIRTUÁLNY CINTORÍN

Na portáli www.virtualnycintorin.sk sú zverejnené hrobové miesta od viac 300 miest a obcí Slovenska. V roku 2021 sa medzi tieto mestá zaradilo aj Mesto Svit. Návštevník stránky tu nájde mapy cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých.

Pre tých, ktorí nemajú možnosť navštíviť hroby osobne, je tu možnosť zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta. Odkaz nájdete aj na internetovej stránke pohrebných a cintorínskych služieb.

KONTAKTNÉ ÚDAJE


Technické služby Mesta Svit
Pohrebné a cintorínske služby
Nábrežie Jána Pavla II. 936/1
059 21 Svit


NON STOP   0905 253 412
Vedúca PaCs   0908 026 566
e-mail   pohrebnesluzbysvit@svit.sk

Fotogaléria
Foto Foto Foto Foto Foto Foto