Oznamy

"Dušičková" ponuka TS Mesta Svit.

Jesenné upratovanie - pristavenie VOK-ov v meste

Zmena zberu komunálneho odpadu a BRO odpadu 35.týždeň 2016.

Zmena podmienok pri výkupe papiera a lepenky.