Komunálny odpad

    V oblasti komunálneho odpadu vykonávame nasledovné činnosti:
  1. zvoz odpadu
  2. zber nebezpečných odpadov
  3. skládkovanie odpadu
  4. údržba a budovanie stojísk
  5. oprava smetných nádob
  6. zvoz parkových košov